Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured prorektora

Ured prorektora obavlja stručno-administrativne poslove za prorektore Sveučilišta te obavlja sve poslove za učinkoviti rad Ureda prorektora kao i druge poslove po nalogu prorektora.


Djelatnici Ureda prorektora