Opcije pristupačnosti Pristupačnost

ECTS koordinatori Sveučilišta

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli

Filozofski fakultet u Puli

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli / Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali di Pola

Fakultet informatike u Puli

Muzička akademija u Puli

Medicinski fakultet u Puli

Fakultet prirodnih znanosti u Puli

  • Preddiplomski sveučilišni studij Znanost o moru

Tehnički fakultet u Puli