Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (IVK) i razdoblja studija vrši se sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ("Narodne novine", br. 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11), članka 77. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. (Pravilnik u PDF obliku)

Članovi Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija:

 1. voditelj/ica Ureda za akademsko priznavanje - poslove voditeljstva preuzeo je Ured za studente i obrazovne programe
 2. doc. dr. sc. Gioconda Millotti, predstavnica Fakulteta prirodnih znanosti
 3. doc. dr. sc. Goran Oreški, predstavnik Fakulteta informatike
 4. Vesna Ivanović Ocwirk, v. pred. Predstavnica Muzičke akademije
 5. Marieta Djaković, v. pred., predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 6. izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
 7. dr. sc. Damir Karabaić, pred., predstavnik Tehničkog fakulteta
 8. doc. dr. sc. Marina Diković, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 9. Dijana Majstorović, v. pred., predstavnica Medicinskog fakulteta
 10. izv. prof. dr. sc. Igor Duda, predstavnik Filozofskog fakulteta
 11. Vesna Mijatović, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Akademsko priznavanje podrazumijeva priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije isključivo u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu. Akademsko vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavlja se sukladno Kriterijima za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (akademsko priznavanje). – Obrazac u MS Word obliku

Za uplatu naknade u iznosu od 60,00 eura potrebno se javiti Službi za financijsko-računovodstvene poslove (putem adrese e-pošte: racunovodstvo@unipu.hr) koja će svakom kandidatu izdati potrebni račun.

Popunjeni zahtjev i potrebna dokumentacija dostavlja se na adresu:

Akademsko priznavanje IVK
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli- rektorat
Zagrebačka 30
52100 Pula

Priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi

Priznavanje razdoblja studija podrazumijeva priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi isključivo u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu. U postupku priznavanja razdoblja studija uzima se u obzir svjedodžba ili prijepis ocjena visokoškolske ustanove kojom se potvrđuje da je student uspješno ispunio propisane zahtjeve za to razdoblje studija, ukoliko postoji prethodni sporazum između Sveučilišta i  visokoškolske ustanove ili nadležnog tijela odgovornog za relevantno razdoblje studija.

Zahtjev za priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj instituciji - u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.– Obrazac zahtjeva u MS Word obliku

Za uplatu naknade u iznosu od 200,00 kuna potrebno se javiti Službi za financijsko-računovodstvene poslove (putem adrese e-pošte: racunovodstvo@unipu.hr) koja će svakom kandidatu izdati potrebni račun.

Popunjeni zahtjev i potrebnu dokumentaciju dostavlja se na adresu:

Akademsko priznavanje IVK
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli- rektorat
Zagrebačka 30
52100 Pula