Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odjel za unutarnju reviziju

Odjel za unutarnju reviziju neovisno i objektivno obavlja unutarnju reviziju financijskog poslovanja Sveučilišta i njegovih sastavnica sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru te usklađenosti poslovanja sa zakonom i općim aktima. Odjel upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonom i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje te predlaže Rektoru potrebite mjere za njihovo otklanjanje kao i preporuke za unaprjeđenje poslovanja, veće učinkovitosti i djelotvornosti rada Sveučilišta. Odjel izrađuje planove revizije te izvješća o obavljenoj reviziji koje podnosi Rektoru. Surađuje u provedbi svojih zadaća na Sveučilištu sa prorektorima, čelnicima sastavnica i drugim zaposlenicima ovisno o predmetu revizije.


Djelatnici Odjela za unutarnju reviziju